ZVARMONT

Virtualizácia s použitím šetrenia dát (multiresolution)